Onderzoek met Effect

Meer voor minder

Adviesdiensten

Onderzoek met Effect biedt u op onderstaande thema's haar adviesexpertise aan.

  • Implementatie van ISO 9001:2015
  • Plan-Do-Check-Act als basis voor alledaagse verbetering
  • Beschrijving van LEAN werkprocessen
  • Interne auditing en management review
  • Meerjarenbeleid en A3 jaarplan