Onderzoek met Effect

Meer voor minder

Maatschappelijk effectmeting

Onderzoek met Effect is gespecialiseerd in het meten van het maatschappelijk effect van gesubsidieerde instellingen, zoals openbare bibliotheken en cultuurorganisaties. Dit gebeurt steeds vaker, omdat subsidiërende overheden en andere stakeholders steeds vaker hun middelen maatschappelijk verantwoord willen zien. 

In de praktijk betekent dit dat het maatschappelijk effect met betrekking tot leesplezier, (cultuur)participatie, zelfredzaamheid en laaggeletterdheid gemeten wordt. Dit gebeurt enerzijds bij uw klanten en anderzijds bij uw maatschappelijke stakeholders. 

Behalve het meten van het maatschappelijk effect van uw organisatie, biedt Onderzoek met Effect ook onderzoek naar het effect van specifieke producten en diensten van uw organisatie, zoals: :

  • Boekstart
  • de Bibliotheek op School
  • Cursusaanbod, bijv. Klik & Tik, Digisterker en Walk & Talk
  • Taalprogramma's ter bestrijding van laaggeletterdheid

De resultaten van het onderzoek bieden een eerste indicatie voor het maatschappelijk dat u met uw organisatie realiseert. Op basis hiervan kunt u maatregelen nemen om het maatschappelijk effect van uw organisatie en specifieke producten en/of diensten te verhogen. Hiermee bent u tevens in staat om maatschappelijke verantwoording af te leggen aan uw subsidiërende overheden en maatschappelijke stakeholders. 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info