Onderzoek met Effect

Meer voor minder

Medewerkersonderzoek

Onderzoek met Effect biedt hedendaagse oplossingen voor het gericht onderzoeken van de tevredenheid en behoeften van uw medewerkers. Zij zijn immers het sociaal kapitaal van uw organisatie en realiseren de ambities van uw organisatie.  

In de praktijk betekent dit dat bij uw medewerkers gemeten kan worden op de volgende aspecten: 

  • Leiderschap en toekomstvisie
  • Collegialiteit
  • Ontwikkelingsmogelijkheden
  • Interne communicatie
  • Beleving van werkdruk
  • Verandervermogen

Het meten van bovenstaande aspecten gebeurt door niet naar de bekende weg te vragen, maar door vragen met toegevoegde waarde te stellen. 

Op deze en, naar keuze, andere aspecten van uw medewerkers wordt gemeten door middel van een rapportcijfer. Dit blijkt de meest eenduidige manier te zijn van het meten van tevredenheid. 

Standaard wordt ook gevraagd naar de verbetermogelijkheden op deze en andere aspecten die relevant zijn voor de tevredenheid en behoeften van uw medewerkers.  

De resultaten van het onderzoek bieden niet alleen input voor het verbeteren c.q. aanpassen van de wijze waarop medewerkers bijdragen aan uw organisatie, maar geven ook de gelegenheid tot het aanpassen van uw dagelijkse bedrijfsvoering. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info