Onderzoek met Effect

Meer voor minder

Dit is een nieuwe pagina.

Onderzoek met Effect biedt hedendaagse oplossingen voor het gericht onderzoeken van de tevredenheid en behoeften van uw maatschappelijke stakeholders. Zij zijn immers het maatschappelijk kapitaal van uw organisatie en leveren een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke ambities van uw organisatie.   

In de praktijk betekent dit dat bij uw maatschappelijke stakeholders gemeten kan worden op de volgende aspecten: 

  • Duidelijkheid van de (maatschappelijke) bijdrage van uw stakeholders
  • Samenwerking en communicatie met uw organisatie
  • Het benutten van kennis/ervaring van uw stakeholders
  • De feitelijke (maatschappelijke) bijdrage van stakeholders aan de ambities van uw organisatie

Het meten van bovenstaande aspecten gebeurt door niet naar de bekende weg te vragen, maar door vragen met toegevoegde waarde te stellen. 

Op deze en, naar keuze, andere aspecten van uw maatschappelijke stakeholders wordt gemeten door middel van een rapportcijfer. Dit blijkt de meest eenduidige manier te zijn van het meten van tevredenheid. 

Standaard wordt ook gevraagd naar de verbetermogelijkheden op deze en andere aspecten die relevant zijn voor de tevredenheid en behoeften van uw maatschappelijke stakeholders.  

De resultaten van het onderzoek bieden niet alleen input voor het verbeteren c.q. aanpassen van de wijze waarop maatschappelijke stakeholders bijdragen aan uw organisatie, maar geven ook de gelegenheid tot het aanpassen van uw dagelijkse bedrijfsvoering. 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info