Onderzoek met Effect

Meer voor minder

Vrijwilligersonderzoek

Onderzoek met Effect biedt hedendaagse oplossingen voor het gericht onderzoeken van de tevredenheid en behoeften van uw vrijwilligers. Zij zijn immers, naast betaalde medewerkers,  ook het sociaal kapitaal van uw organisatie en zorgen voor de verbinding met uw maatschappelijke ambities.  

In de praktijk betekent dit dat bij uw vrijwilligers gemeten kan worden op de volgende aspecten: 

  • Wijze van inwerken
  • Samenwerking en communicatie met betaalde medewerkers
  • Het benutten van kennis/ervaring van vrijwilligers
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Bijdrage aan de samenleving

Het meten van bovenstaande aspecten gebeurt door niet naar de bekende weg te vragen, maar door vragen met toegevoegde waarde te stellen. 

Op deze en, naar keuze, andere aspecten van uw vrijwilligers wordt gemeten door middel van een rapportcijfer. Dit blijkt de meest eenduidige manier te zijn van het meten van tevredenheid. 

Standaard wordt ook gevraagd naar de verbetermogelijkheden op deze en andere aspecten die relevant zijn voor de tevredenheid en behoeften van uw vrijwilligers.  

De resultaten van het onderzoek bieden niet alleen input voor het verbeteren c.q. aanpassen van de wijze waarop vrijwilligers bijdragen aan uw organisatie, maar geven ook de gelegenheid tot het aanpassen van uw dagelijkse bedrijfsvoering. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info