Beleid en strategie: een helpende hand 

Vaak weet u wel waar het naar toe moet of waar u naar toe wilt met uw organisatie. Soms is er echter behoefte aan een helpende hand; een helpende hand die ondersteunt bij het doordenken, opschrijven en concretiseren van beleidsmatige ambities. 


Onderzoek met Effect gelooft erin dat het doordenken van beleid en strategie mede gepaard gaat met oog voor de laatste trends en ontwikkelingen, bestaande onderzoeksresultaten en de creatieve denkprocessen binnen en buiten uw organisatie. Het goed doordenken van beleid en strategie maakt het makkelijker om het verhaal van uw organisatie op te schrijven en te concretiseren door middel van SMART-doelstellingen, (jaar)plannen en de randvoorwaarden die nodig zijn om de ambities te kunnen realiseren. 

Hoe komen we tot resultaat?  

Onderzoek met Effect neemt de tijd om met u in gesprek te gaan. Op basis van uw startsituatie bepalen we de gewenste ondersteuning bij het doordenken, opschrijven en concretiseren van beleid en strategie. 

Onderzoek met Effect doet hierbij niet aan totale ontzorging, omdat we van mening zijn dat u en uw medewerkers ultiem verantwoordelijk zijn. Tijdens het traject is Onderzoek met Effect vooral ondersteunend en faciliterend. Hierbij zetten we erop in dat wij niet meer nodig zijn en dat u en uw medewerkers voortaan zelfstandig in staat zijn om voort te bouwen op het beleidsmatige resultaat dat u met elkaar heeft neergezet. Dan is ook sprake van maximale betrokkenheid binnen de organisatie, waarbij iedereen zich kan identificeren met de koers van de organisatie.Wat kun je met het resultaat? 

Een helpende hand bij beleid en strategie maakt het mogelijk dat u tijd en ruimte krijgt om de toekomst van uw organisatie eens goed te doordenken. Dit doen we in eerste instantie samen met u en uw medewerkers, maar na afloop kunt u het zelf en met elkaar. 


Het doordenken en concretiseren van beleid en strategie met medewerkers en relevante stakeholders leidt tot betrokkenheid van iedereen. Het concretiseren naar de dagelijkse praktijk wordt dan een vanzelfsprekende zaak.   


Een helpende hand bij beleid en strategie begint met ontzorgen, maar uiteindelijk doe en leer u het het zelf en met elkaar. 

Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA Vleuten


Mobiel: 06375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam