Maatschappelijk effect: weten hoe je er echt toe doet 

Voor instellingen binnen het maatschappelijk domein, zoals openbare bibliotheken en cultuurinstellingen, wordt het steeds belangrijker om verantwoording af te leggen voor de subsidies die zij ontvangen. Niet alleen burgers zijn daarnaar benieuwd, maar vooral ook gemeentelijke overheden willen weten in hoeverre de besteding van subsidies een bijdrage leveren aan gemeentelijke beleidsthema’s zoals sociale cohesie maatschappelijke participatie. 


Een maatschappelijk effectmeting kan een aanvulling en verrijking zijn van bestaand onderzoek naar de tevredenheid van jouw klanten. Het biedt informatie over de maatschappelijke toegevoegde waarde van een instelling en haar producten en diensten. 
Hoe komen we tot resultaat?  
Onderzoek met Effect heeft jarenlange ervaring met het pragmatisch meten van maatschappelijk effect en ontwikkelt deze dienstverlening steeds verder door. Omdat de gewenste maatschappelijke effecten niet altijd overal hetzelfde geformuleerd worden, is maatwerk noodzakelijk om het effect meetbaar te maken. 

Samen met u bepalen we de aspecten waarop en hoe het maatschappelijk effect gemeten kan worden. Voor het meten van het maatschappelijk effect worden niet alleen uw klanten benaderd, maar ook uw samenwerkingspartners. 

Behalve het bevragen van uw klanten kan het Naast online vragenlijstonderzoek biedt Onderzoek met Effect ook de mogelijkheid om een video of podcast te leveren met verhalen van burgers. 

Wat kun je met het resultaat?  
Met de resultaten van een maatschappelijk effectmeting bent u in staat om te bepalen of uw instelling maatschappelijke waarde toevoegt. Hiermee toont u aan of uw organisatie een  bijdrage levert aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van maatschappelijke participatie, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding en terugdringing van laaggeletterdheid. Tevens krijgt u informatie over het effect van specifieke producten en diensten op aspecten als participatie, sociale cohesie en de terugdringing van eenzaamheid en laaggeletterdheid. 

De resultaten van een maatschappelijk effectmeting leidt niet alleen tot een positieve wending aan gesprekken over meerjarige financiering, maar biedt ook de ultieme basis voor een toekomstige bijdrage van of samenwerking met andere maatschappelijke partners.   

Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA Vleuten


Mobiel: 06375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam