Klantonderzoek: weten wat klanten echt drijft

Veel onderzoek bij klanten is gericht op het meten van hun tevredenheid. Steeds vaker levert klanttevredenheidsonderzoek in beperkte mate nieuwe inzichten op. Vaak wordt naar de bekende weg gevraagd of wordt het klantenbestand niet specifiek genoeg bevraagd. 

Klantonderzoek bij Onderzoek met Effect biedt meer dan alleen traditioneel tevredenheidsonderzoek en stelt de vragen die er echt toe doen. Wat zijn eigenlijk de klantverwachtingen en in hoeverre worden die waargemaakt? Hoe kunnen klanten in de toekomst nog beter bediend worden en wat is daarvoor nodig? Moeten bestaande producten en diensten aangepast worden of is het tijd voor nieuwe vormen van (online) dienstverlening? 

Hoe komen we tot resultaat?  
Een intake bij
Onderzoek met Effect is meer dan een goed gesprek over verwachtingen en wensen. Behalve een scan van bestaande onderzoeksresultaten, gaan we, mede op basis van gesprekken met klanten, op zoek naar de vragen die relevant zijn om te stellen.  

Op basis hiervan wordt bekeken welke vorm van onderzoek het meest handig is en welke doelgroepen of klantsegmenten benaderd moeten worden. Vaak volstaat een onderzoek op basis van een online vragenlijst. In andere gevallen is een klantenpanel op basis van interviews nodig. Soms kan een slimme evaluatiesystematiek bruikbare informatie opleveren.  

Afhankelijk van het soort onderzoek en uw wensen ontvangt u de resultaten in de vorm van een rapportage, een powerpoint of een podcast. 


Wat kun je met het resultaat?  
Met de resultaten van een klantonderzoek komt u erachter wat klanten echt drijft en wat dit betekent voor de huidige dienstverlening. Naast het verbeteren van de bestaande dienstverlening krijgt u handreikingen voor nieuwe vormen van dienstverlening bij specifieke specifieke doelgroepen of klantsegmenten. Aanvullend krijgt u verbetersuggesties over de wijze van communiceren over producten en diensten.  


Indien u kiest voor een combinatie met een maatschappelijk effectmeting, is uw organisatie in staat zich maatschappelijk te verantwoorden bij subsidiënten of andere opdrachtgevers. Tevens krijgt u informatie over het effect van uw producten en diensten op aspecten als participatie, sociale cohesie en de terugdringing van eenzaamheid en laaggeletterdheid.  

Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA  Vleuten


Mobiel: 06 375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam