Slimme processen: weg met onnodige verspilling

Vaak doet u de dingen al jarenlang op eenzelfde manier en wordt in de waan van alle dag vergeten om na te denken over hoe het anders en beter zou kunnen. Hoe doordacht het beleid van uw organisatie ook is, er is altijd ruimte voor verbetering. In iedere organisatie is sprake van verspilling. Vaak uit zich dat in werkzaamheden die dubbel uitgevoerd worden, handelingen die onnodig handmatig verlopen en medewerkers of afdelingen die op elkaar zitten te wachten.

Onderzoek met Effect is er om de onnodige verspilling binnen de werkprocessen van uw organisatie of afdeling te ontdekken en u te ondersteunen met het ontwerpen van slimme(re) processen en online technologie ter ondersteuning daarbij. 


Hoe komen we tot resultaat?  

Onderzoek met Effect neemt de tijd om met u in gesprek te gaan. Op basis van uw verbeterambities bepalen we samen welke processen geanalyseerd worden op mogelijke verspilling. Op basis van de procesanalyse gaan we in gesprek met u en uw medewerkers om te komen tot slimme(re) processen die passen binnen de aard en omvang van jouw organisatie. Uiteraard kijken we naar belangrijke randvoorwaarden, omdat niet altijd alles mogelijk is.

Tijdens het traject is Onderzoek met Effect vooral richtinggevend en ondersteunend. Hierbij zetten we erop in dat wij niet meer nodig zijn en dat u en uw medewerkers zelfstandig in staat zijn om de verspilling binnen de organisatie tegen te gaan. Wat kun je met het resultaat?  

De zoektocht naar verspilling binnen jouw organisatie leidt tot een situatie waarbij u meer tijd, middelen en mensen tot uw beschikking krijgt om de ambities voor de toekomst te kunnen realiseren. 


Het ontwerpen van slimme(re) processen helpt u om op het laagste niveau binnen de organisatie een gestroomlijnde situatie te realiseren. Dit gebeurt op een manier die past bij de aard en omvang en beschikbare middelen van uw organisatie. 


Door dit samen te doen met uw medewerkers werkt u aan maximale betrokkenheid en wordt continue verbetering een vanzelfsprekend iets. 

Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA Vleuten


Mobiel: 06375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam