Vrijwilligersonderzoek: verbinding met de samenleving

De inzet van vrijwilligers is niet meer weg te denken uit de samenleving. Vrijwilligers zijn nodig en dus is nut en noodzaak van vrijwilligers meer dan evident. Vrijwilligers zijn niet alleen handig vanwege de handjes die ze bieden, maar vooral ook om ze beschikken over kennis, ervaring en specifieke competenties die je als organisatie niet altijd in huis hebt. Omdat vrijwilligheid steeds minder een zaak is van vrijblijvendheid is het zaak om te weten hoe je vrijwilligers kunt binden en boeien. 

Vrijwilligersonderzoek bij Onderzoek met Effect biedt inzicht in de drijfveren en motivatoren van deze belangrijke groep mensen. Wat kun je doen om ze binnen te halen? En hoe kun je ze binnen te houden door ze meer te bieden dan de plichtmatige boekenbon en een aai over de bol? 


Hoe komen we tot resultaat? 

Een intake bij Onderzoek met Effect is meer dan een goed gesprek over verwachtingen en wensen. Samen met u gaan we op zoek naar de thema’s die relevant zijn voor het realiseren van de ambities door het inschakelen van vrijwilligers. Mede op basis van bestaande inzichten over vrijwilligers komen we tot vragen die er echt toe doen en tot de kern van de uitdaging rondom vrijwilligers komen. 

Op basis hiervan wordt bekeken welke vorm van onderzoek het meest handig is.  Soms volstaat een onderzoek op basis van een online vragenlijst, maar vaak zijn verdiepende gesprekken met vrijwilligers nodig om tot de essentie te komen. 

Afhankelijk van uw wensen en bedoelingen met het onderzoek worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een rapportage en bijbehorende persoonlijke toelichting. 

Wat kun je met het resultaat?

Met een vrijwilligersonderzoek voegt u een personele dimensie toe aan uw organisatie en bent u in staat om de maatschappelijke bedoeling van uw organisatie verder te ontwikkelen. Vrijwilligers zijn voornamelijk intrinsiek gemotiveerd en maatschappelijk geëngageerd.  Naast een beeld van de drijfveren en competenties van vrijwilligers, krijgt u ook handreikingen om de samenwerking met betaalde medewerkers op een hoger niveau te brengen zonder dat wrijving of wrevel over en weer ontstaat.   

Behalve tips voor het effectiever en efficiënter inzetten van vrijwilligers, krijgt u ook verbetersuggesties op aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid en inzetbaarheid van vrijwilligers. Vrijwilligers komen vaak tot andere, verrassende inzichten, logisch ook gezien hun kennis en (werk/levens)ervaring.  


Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA Vleuten


Mobiel: 06375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam