Kwaliteitsmanagement: het kan altijd beter

De aard en omvang van uw organisatie bepaalt de manier waarop kwaliteitsmanagement succesvol kan bijdragen aan de ambities van uw organisatie.  Is uw organisatie groot en complex, dan is de kans groot dat er meer valt te regelen dan wanneer de bedrijfsvoering overzichtelijk en eenduidig is. De ambities met kwaliteitsmanagement bepalen de mate waarmee uw organisatie tijd en middelen wilt vrijmaken. 

De invulling van kwaliteitsmanagement is bij Onderzoek met Effect steeds weer anders. Voor de een komt het neer op het beschrijven van werkafspraken en deze met elkaar nakomen. Voor de ander is kwaliteitsmanagement een kwestie van het invoeren van een systematische Plan-Do-Check-Act cyclus.  In alle gevallen wordt een situatie van continue verbetering met kwaliteitsbewuste medewerkers gerealiseerd.  

Hoe komen we tot resultaat?

Onderzoek met Effect neemt de tijd om met u in gesprek te gaan. Op basis van uw startsituatie bepalen we de gewenste richting en ambities met kwaliteitsmanagement. Belangrijk hierbij is om de belangrijkste randvoorwaarden, zoals beschikbare tijd en  middelen, te voorzien. Op basis hiervan stellen we een relevante en op maat overeengekomen aanpak voor kwaliteitsmanagement vast.

Tijdens het traject is Onderzoek met Effect vooral richtinggevend en ondersteunend. Hierbij zetten we erop in dat wij niet meer nodig zijn en dat u en uw medewerkers zelfstandig in staat zijn om kwaliteitsmanagement te dragen, te onderhouden en door te ontwikkelen.  Dan is ook sprake van maximaal draagvlak binnen de organisatie, waarbij kwaliteit niet van een of enkelen is maar van iedereen.
 Wat kun je met het resultaat?  

Kwaliteitsmanagement helpt u om een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering neer te zetten. Dit gebeurt op een manier die past bij de aard en omvang en beschikbare middelen van uw organisatie. 


Kwaliteitsmanagement resulteert ook in kwaliteitsbewuste medewerkers die elk een zinvolle bijdrage leveren aan het geheel. Het werken aan continue verbetering van de dagelijkse gang van zaken wordt dan vanzelfsprekend. 


Kwaliteitsmanagement leidt in alle gevallen tot een systematische Plan-Do-Check-Act cyclus, waarbij tijd en gelegenheid is reflectie alle niveaus binnen de organisatie. 

Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA Vleuten


Mobiel: 06375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam