Medewerkersonderzoek: meer halen uit sociaal kapitaal 

Veel onderzoek bij medewerkers is gericht op het meten van hun tevredenheid. Uiteraard is dat zinvol,  maar wat is de waarde van een 7,8 als rapportcijfer? Belangrijker is de vraag hoe u meer kunt halen uit het sociaal kapitaal binnen uw organisatie en hoe we daarbij de ervaringen met online thuiswerken in coronatijd kunnen gebruiken.    

Medewerkersonderzoek bij Onderzoek met Effect biedt meer dan alleen traditioneel tevredenheidsonderzoek en stelt de vragen die er echt toe doen. Wat zijn de drijfveren van medewerkers en waar worden ze enthousiast van? Wat zijn hun talenten en hoe kunnen die ingezet worden? Wat moet je als organisatie doen om de verwachtingen van medewerkers waar te maken? Hoe houd je medewerkers duurzaam tevreden en inzetbaar en wat moet je daarvoor verbeteren? 

Hoe komen we tot resultaat?  
Een intake bij
Onderzoek met Effect is meer dan een goed gesprek over verwachtingen en wensen. Samen met u gaan we op zoek naar de thema’s die relevant zijn voor het realiseren van de ambities met het strategische personeelsbeleid.  Mede op basis van eerder onderzoek en gesprekken met medewerkers en management vertalen we dit naar vragen die er echt toe doen.  

Op basis hiervan wordt bekeken welke vorm van onderzoek het meest handig is.  Soms volstaat een onderzoek op basis van een online vragenlijst, maar vaak zijn verdiepende gesprekken met medewerkers nodig om tot de essentie te komen. 

Afhankelijk van uw wensen en bedoelingen met het onderzoek worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een rapportage en bijbehorende persoonlijke toelichting. 

Wat kun je met het resultaat?  
Met een medewerkersonderzoek staat u open voor de stem van medewerkers. Het biedt een inkijkje in de echte interesses en talenten van uw medewerkers. Op basis hiervan krijgt u handreikingen om het beste uit uw mensen te halen en wat ervoor nodig is om vorm en inhoud te geven aan het binden en boeien van het sociaal kapitaal binnen uw organisatie.  

Behalve tips voor het effectiever en efficiënter inzetten van medewerkers, krijgt u ook verbetersuggesties op verschillende aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid en inzetbaarheid van medewerkers. Het kan dan gaan over aansturing en waardering van medewerkers, hun samenwerking met vrijwilligers en interne communicatie. Tenslotte krijgt u een beter beeld over de mate waarin medewerkers in het toekomstige normaal ingezet kunnen worden.  
Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA  Vleuten


Mobiel: 06 375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010

Email

Schrijf me in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Naam