Privacyverklaring


Onderzoek met Effect, gevestigd aan De Vlasakkers 14, 3452 LA te Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://onderzoekmeteffect.nl

De Vlasakkers 14

3452 LA Vleuten

Telefoon +31 637549749


Persoonsgegevens die wij verwerken

De volgende persoonsgegevens verwerken wij: 

- Voor- en achternaam

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gegevens te verzamelen.

Onderzoek met Effect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief


Geautomatiseerde besluitvorming

Onderzoek met Effect werkt niet met systemen voor geautomatiseerde verwerkingen die leiden tot besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onderzoek met Effect) tussen zit. Onderzoek met Effect gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voor het verzenden van onze nieuwsbrief: 

- Laposta


Bewaartermijn persoonsgegevens

Onderzoek met Effect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam: verwijdering binnen een maand na verzoek tot uitschrijving van nieuwsbrief

- E-mailadres: verwijdering binnen een maand na verzoek tot uitschrijving van nieuwsbrief


Delen van persoonsgegevens met derden

Onderzoek met Effect verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onderzoek met Effect gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onderzoek met Effect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@onderzoekmeteffect.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Beveiliging van persoonsgegevens

Onderzoek met Effect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@onderzoekmeteffect.nl.Contactgegevens


Onderzoek met Effect

De Vlasakkers 14

3452 LA  Vleuten


Mobiel: 06 375 49 749

Email: info@onderzoekmeteffect.nl

KvK: 17107010